Leder

Anne Mona Søttar

 

annems.vhk@hotmail.com

Nestleder

Weihtpull ansvarlig 

Styremedlem

Katrine Blaafjell

Teknisk ansvarlig

kblaafjell@gmail.com

Styremedlem

Hilde Otervik

Styremedlem - Sekretær

Ann Ottermo Fjellstad

Vara representant

Kristina Danielsen

Kjersti Benjaminsen