LEIE AV VHKs LOKALER

Medlemmer: Leier gratis

Eksterne: Kr. 500 pr kveld

Kr 1 000 for helg

Som ekstern regnes også medlemmer som avholder arrangement med inngang- eller deltakeravgift.

Leie av lokalene inkluderer også eksklusiv leie av tilknyttede uteareal. Dvs at medlemmer ikke har tilgang til treningsareal med mindre dette er avtalt med leietaker.