Årsmøte 18 mars 2020

Da vil jeg med dette invitere alle klubbens medlemmer til Årsmøte 18 mars klokken 18.00. Møtet skal være på klubbens lokaler på Skjervengan. Jeg håper på godt oppmøte, det vil bli servert kaffe, brus og noe å bite i. Vi i styret håper på godt oppmøte.

Saksliste årsmøte 2020.

- Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

- Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

- Behandle årsberetning

- Godkjenne regnskap med revisors beretning

- Godkjenne budsjett for neste år

- kontigent

- Valg

Styrets sammensetning idag.
Leder: Anne-Mona Søttar (PÅ VALG som leder, men har 1 år igjen som styremedlem uavhengig av utfall valg av leder)
Nestleder: Katrine Blaafjell, PÅ VALG
Styremedlem: Ivar Larsen, PÅ VALG
Sekretær: Bente Annie Kjønnås, PÅ VALG
Styremedlem: Hilde Otervik, IKKE PÅ VALG

Varamedlem: Mona Ånes, PÅ VALG
Varamedlem: Kjersti Jacobsen Benjaminsen, PÅ VALG

 

 Etter møte blir det delt ut diplom til Årets Hund

 

Styremøter arrangeres siste onsdag hver måned.

Temaer som skal behandles av styret kan sendes til klubbens leder, mail: ledervhk@gmail.com

Medlemsmøter arrangeres jevnlig og vil annonseres her.