Styremøter arrangeres siste onsdag hver måned.

Temaer som skal behandles av styret kan sendes til klubbens leder, mail: ledervhk@gmail.com

Medlemsmøter arrangeres jevnlig og vil annonseres her.

Årsmøte

Neste medlemsmøte: 11. juni kl. 19 på Skjervengan. Velkommen!!