Styremøter arrangeres siste onsdag hver måned.

Temaer som skal behandles av styret kan sendes til klubbens leder, mail: ledervhk@gmail.com

Medlemsmøter arrangeres jevnlig og vil annonseres her og i kalenderen.

Årsmøte

Klubben innkaller til Årsmøte 14.03.18

Tidspunk: kl 19.00

Sted: Milano

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være levert skriftlig til styret ved undertegnede senest 14.02.2018. Epost: ledervhk@gmail.com.

 De som står til valg:

  • Leder 
  • 2 styremedlemmer
  • 2 vara
  • 3 vara til valgkomite

Forslag til disse vervene må være levert valgkomiteen senest 14.02.2018 på epost: anneknudsen56@gmail.com