Styremøter arrangeres siste onsdag hver måned.

Temaer som skal behandles av styret kan sendes til klubbens leder, mail: ledervhk@gmail.com

Medlemsmøter arrangeres jevnlig og vil annonseres her.

Medlemsmøte og dugnad 6. september kl. 18.00

Ønsker velkommen til dugnad og medlemsmøte. Tema for medlemsmøte er høstens aktiviteter og kartlegging av undergrupper i klubben. Håper på godt oppmøte slik at vi kan få planlagt aktiviteter utover høsten :) tenk gjerne gjennom på forhånd hva du ønsker for deg og din hund :)

Vi ønsker alltid innspill og forslag vedrørende klubblokaler:) har du noe - kom med innspill :)

Kan du ikke delta men har tanker og ønsker, send meg gjerne en pm i forkant :)