For å bli medlem i NKK og Vefsn hundklubb må du fylle ut dette skjemaet hos NKK.

Allerede medlem av NKK ? Da kan du melde deg inn via Min side og medlemskap.

 

Du er nødt til å være medlem i  Norsk Kennel Klubb(NKK) for å stå som medlem i VHK. Du betaler medlemsavgift til NKK, men ikke noe til VHK.

Vår medlemskontigent er altså dekket gjennom det du betaler til NKK.

 

 

Priser

Grunnkontigent NKK: 220,-

Vefsn Hundklubb: 300,-

Familiemedlem: 50,- per ekstra medlem

For å bli familemedlem sendes det en mail til ledervhk@gmail.com