Vinter 2018/19

Hallen er leid inn hver onsdag fra 28.november 2018 til ut april

Tidspunkt:

18.00-19.00: Sosialisering, ringtreing, etc

19.00-20.30: Lydighet, rallylydighet, agility

Pris: 500,- for sesongen

Vipps: 119849 Merk betalingen "Hall-leie" 


Hallen deles opp i 2-3 seksjoner, alt etter interesse av aktivitet.

Agility har fortrinnsrett ved hoveddøra, da det er mye tungt utstyr som må bæres inn og ut. vil du trene agility må du også være med å bære utstyr. 

Forholdene i hallen er fine. Underlaget er mykt, men det kan klebe seg til pelsen da det inneholder vaselin og sand. Beste måten å få bort er med varmt vann.Temperaturen kan være ganske kjølig, alt etter temperaturen utendørs. Hallen er ikke isolert, eller oppvarmet. Men det er garanter snø og is fritt, ingen vind og gode lysforhold ;-)

Det er også muligheter å leie hallen via klubben på eget iniativ. Men må da betales fullt av de som vil leie. Ta kontakt med styret om ønske om leie utenom de faste tidene. 

Vinter 2017/18

Hallen er leid inn fra 9.januar 2018 til 13.mars Utvidet til ut april!

Tidspunkt: 18.00-19.30

Pris heleperioden: 300,-

Fra 13.mars og ut april: 150,-

Pris enkeltkveld: 100,- per kveld

Vipps: 119849 Merk betalingen "Hall-leie" 


Hallen deles opp i 2-3 seksjoner, alt etter interesse av aktivitet.

Sosialiseringsgruppa holder til innerst i hallen. Vi ser helst at dere bruker den inngangen som er nederst (ikke den inngangen ved parkeringsplassen, dere må gå på baksiden av hallen).

Agility har fortrinnsrett ved hoveddøra, da det er mye tungt utstyr som må bæres inn og ut. vil du trene agility må du også være med å bære utstyr. 

Rally og Lp er plassert midt i mellom.

Forholdene i hallen er fine. Underlaget er mykt, men det kan klebe seg til pelsen da det inneholder vaselin og sand. Beste måten å få bort er med varmt vann.Temperaturen kan være ganske kjølig, alt etter temperaturen utendørs. Hallen er ikke isolert, eller oppvarmet. Men det er garanter snø og is fritt, ingen vind og gode lysforhold ;-)

Det er også muligheter å leie hallen via klubben på eget iniativ. Men må da betales fullt av de som vil leie. Ta kontakt med styret om ønske om leie utenom de faste tidene.